[bsa_pro_ad_space id=1 link=istess] [bsa_pro_ad_space id=2]

Aqbeż għall-kontenut

Leġiżlazzjoni

L-IBJR jikkritika regoli ġodda tat-taxxa fuq ir-rebħ tal-imħatri Brażiljani introdotti mis-Servizz Federali tad-Dħul

By - 13 ta' Mejju 2024

L-Istitut Brażiljan tal-Logħob Responsabbli (IBJR) ħarġet stqarrija li tikkritika l-mod kif ir-rebħ tal-imħatri jista’ jiġi ntaxxat taħt regoli ġodda ppubblikati mis-Servizz Federali tad-Dħul tal-Brażil (RFB).

Il-ġimgħa li għaddiet l-RFB introduċa regolament ġdid (Istruzzjoni Normattiva RFB Nru 2,191/2024) dwar it-tassazzjoni ta' premjijiet netti miksuba mill-imħatri fuq l-isports, li jinkludu mħatri b'odds fissi u logħob online. Skont ir-regolament il-ġdid, premjijiet minn lotteriji, li jinkludu mħatri fuq l-isports b'odds fissi, huma eżenti mit-taxxa fuq id-dħul sa R$ 2,259.20 - il-livell inizjali tat-Taxxa fuq id-Dħul ta' kull xahar fuq Individwi (IRPF).

Madankollu premjijiet netti minn imħatri sportivi b'odds fissi li jaqbżu dan l-ammont se jkunu suġġetti għal taxxa f'ras il-għajn ta' 15%. L-operatur ikun responsabbli biex jivvaluta u jiġbor din it-taxxa. Barra minn hekk il-premju nett jitqies bħala d-differenza bejn il-valur tal-premju u l-ammont imħatri, iddeterminat għal kull imħatra, wara t-tmiem ta’ avveniment reali b’tema sportiva, jew għal kull sessjoni ta’ avveniment ta’ logħob online virtwali. B'mod kruċjali t-telf imġarrab f'imħatri jew sessjonijiet oħra mhuwiex deduċibbli. Barra minn hekk, ir-regolamenti ġew ippubblikati qabel ma ġew deċiżi l-vetoes tal-President Lula fuq ir-rebħ tal-imħatri fil-Kungress.   

Fi stqarrija l-IBJR iddikjarat li r-regoli l-ġodda ġew milqugħa bi tħassib konsiderevoli.

“Minkejja li kien armat bi studji u konxju ta’ eżempji ta’ suċċess (u ta’ nuqqas ta’ suċċess) f’ġurisdizzjonijiet oħra, il-Gvern Federali sfortunatament għażel li japprova mudell ta’ taxxa għall-industrija tal-imħatri ta’ odds fissi li mhux biss huwa legalment dubjuż, iżda wkoll ta’ ħsara għall-konsumaturi u dawk li għadhom qed jitwieldu. suq regolat tal-imħatri fil-Brażil.

“F’Diċembru li għadda, ġiet ippromulgata l-Liġi 14.790/23, li tirregola l-imħatri fixed odds, li tipprovdi fl-artiklu 31 tagħha li rebħ nett miksub f’imħatri fixed odds ikun intaxxat b’rata ta’ 15% mill-Personal Income Tax (IRPF). Madankollu, il-Fergħa Eżekuttiva, permezz ta’ veto presidenzjali, għażlet li tneħħi mill-abbozz diskuss u approvat mill-Kungress Nazzjonali eżattament id-dispożizzjonijiet li (i) iddefinixxew il-premju nett imsemmi f’dan l-artikolu bħala r-riżultat pożittiv miksub mill-imħatri fl-imħatri kull sena. , wara li jitnaqqas it-telf imġarrab b'imħatri tal-istess natura fl-istess perjodu; u (ii) stabbilixxa l-mekkaniżmi tal-ħlas annwali tat-taxxa.

“Bil-veto presidenzjali, għalhekk, infetaħ vojt fil-liġi li għadha kif ġiet approvata fir-rigward tad-definizzjoni tal-“premju nett” indikat fl-artikolu 31 tal-liġi, kif ukoll il-forma ta’ ħlas tat-taxxa fuqha u l-perjodu ta’ valutazzjoni.

"Illum, xhur wara l-veto presidenzjali, il-Fergħa Eżekuttiva, din id-darba permezz ta 'regolament tas-Servizz Federali tad-Dħul, stabbilixxiet kunċett restrittiv ta' "premju nett", li jipprojbixxi espressament it-tpaċija tat-telf. “Premju nett” se jitqies bħala d-differenza bejn l-ammont imħatri u l-premju riċevut f’kull imħatri individwali (għal avvenimenti b’tema sportiva) jew sessjoni (għal avvenimenti ta’ logħob online virtwali) meqjusa.

"Fi kliem ieħor, it-tassazzjoni se taqa' fuq il-premjijiet miksuba f'kull imħatri individwali jew sessjoni ta' logħba, li tipprojbixxi espressament it-tpaċija ta' telf f'avvenimenti oħra tal-istess natura."

Skont l-IBJR it-taxxa l-ġdida se twassal għall-inkoraġġiment tas-suq informali u tista’ tfixkel l-istennija tal-Gvern Brażiljan li “jittratta s-suq tal-imħatri ta’ odds fissi, jirreplika preċedenti ħżiena minn barra, u jnaqqas l-ammont ta’ riżorsi destinati għall-kaxxi pubbliċi, inkluż għall-implimentazzjoni ta’ politiki ta’ integrità fl-isports, il-promozzjoni responsabbli tal-logħob tal-azzard, il-ġlieda kontra t-tagħmir tal-logħob, il-ħasil tal-flus, u d-dipendenza fuq il-logħob tal-azzard.”

Aqsam permezz
Kopja tal-link